A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Říjen 2018

1918 – rok založení republiky: výstava ke stému výročí založení samostatného státu.
1. 10. - 31. 10.  2018
Městská knihovna Písek¨Regionální výročí:
Prosinec 2018

Karel Kuffner

psychiatr

Celý článek...

Home O knihovně Knihovní řád Provozní řád pro práci s internetem a výpočetní technikou
Provozní řád pro práci s internetem a výpočetní technikou PDF Tisk Email

Připojení k internetu je realizováno prostřednictvím metropolitní sítě s trvale dosažitelnou rychlostí 2 Mbps. Internet pro veřejnost je umístěn v místnosti pro veřejný internet (3 PC), v čítárně (3 PC), ve studovně (1 PC) a v dětském oddělení (2 PC).

Městská knihovna Písek umožní veřejnosti přístup na internet za těchto podmínek:

1. Registrovaný čtenář s platnou čtenářskou legitimací má přístup zdarma. Uživatel, který není zaregistrován jako čtenář knihovny hradí manipulační poplatek 10,- Kč za jednorázovou návštěvu. Dětem do 15 let s platnou čtenářskou legitimací je umožněn přístup pouze v dětském oddělení.
2. Uživatelé internetu jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení. V případě jeho porušení nesou zodpovědnost za škody způsobené neoprávněnými zásahy.
3. Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows.
4. Doba pro využití služby je 30 minut denně. Tuto dobu je možné prodloužit, pouze v případě, že není jiný zájemce.
5. Uživatel se může předem objednat osobně nebo telefonicky na čísle 382 201 823, ve studovně na čísle 382 201 820. Dobu pobytu na internetu je možné si rezervovat  1 měsíc dopředu, maximálně na 30 minut denně. Doba prodlení je 10 min., poté je knihovna oprávněna nabídnout čas dalšímu zájemci.Termín návštěvy lze stejným způsobem zrušit.
6. U jedné stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby.
7. Do prostor oddělení veřejného internetu se nesmějí vnášet nápoje a potraviny
8. Uživatelé jsou povinni:
- dbát pokynů pověřeného pracovníka knihovny
- při technických problémech s použitím PC si vyžádat odbornou pomoc
- neodstraňovat vzniklé závady, ale upozornit na ně pověřeného pracovníka  knihovny
- nezanechávat nahrané a stažené soubory na disku
- odejít od počítače až po zavření všech programů
9. Uživatelé zejména nesmí:
- zapínat, vypínat či restartovat počítač bez souhlasu pověřeného pracovníka
- provádět změny v konfiguraci
- kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalované aplikace
- instalovat a spouštět vlastní programy
- vyhledávat, prohlížet a stahovat z internetu stránky obsahující pornografii, propagující fašismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog a takové informace vytvářet a šířit
- provozovat e-mail přes aplikaci Outlook Express a Microsoft Outlook
10. Uživatelé kromě jiného mohou používat vlastní diskety a CD (uživatel nese odpovědnost za donesená média a také za škody na hardwaru i softwaru, které s nimi může způsobit), používat vlastní USB flash disky, používat elektronickou poštu - prostřednictvím veřejných freemailových služeb (např. seznam.cz, centrum.cz, email.cz apod.), komunikovat on-line, prostřednictvím chatu atd.

Tento provozní řád je přílohou Knihovního řádu MěK Písek a nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.

Aktualizováno Úterý, 23 Únor 2010 07:59