A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Říjen 2018

1918 – rok založení republiky: výstava ke stému výročí založení samostatného státu.
1. 10. - 31. 10.  2018
Městská knihovna Písek¨Regionální výročí:
Prosinec 2018

Karel Kuffner

psychiatr

Celý článek...

Home Aktuality Regionální výročí Listopad 2018
Listopad 2018 PDF Tisk Email

Ladislav Cihla

archivář

 

 

95. výročí narození


* 02.11.1923 - Železná Ruda
+ 13.07.1999 - Praha

Studoval na strakonickém gymnáziu, pak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor český jazyk - dějepis. V l. 1953-1957 pracoval jako archivář v Milevsku, pak se stal ředitelem Okresního archivu v Písku. Odtud odešel r. 1990 do důchodu, avšak do píseckého okresního archivu se sídlem v Mirovicích se vrátil r. 1992 jako zastupující ředitel. Setrval tam až do svého těžkého onemocnění v r. 1996. Věnoval se nejen evidenci a ochraně archiválií, ale především zpracování archivních fondů. Výsledkem jeho soustavné práce je množství archivních pomůcek, které usnadňují práci nejen pracovníkům archivu, ale zejména badatelům.

 

Literatura:

Mošanská, Jindřiška: Za Ladislavem Cihlou. In: Jihočeský sborník historický, roč. 68, 1999, s. 359.

 

 

Stanislav Parýzek

pedagog, hudební skladatel

115. výročí narození

 

* 06.11.1903 - Protivín
+ 06.01.1968 - Ostrava

Studoval na hudební škole v Českých Budějovicích u B. Jeremiáše. V letech 1918-1926 studoval na pražské konzervatoři housle u J. Felda a R. Reissiga. Na dirigenta studoval v letech 1932-1935 na mistrovské škole u Václava Talicha. V roce 1927/28 byl vojenským kapelníkem v Jugoslávii a po návratu učil rok na hudební škole v Přerově. Od roku 1928 spolupracoval s Osvobozeným divadlem. Dále vedl zpěvohru na hudební škole v Českých Budějovicích, učil na hudební škole v Pardubicích a poté na Ústavě hudby a zpěvu v Ostravě. Od roku 1943 se stal houslistou a dirigentem rozhlasového orchestru v Ostravě a od roku 1955 vedoucím lázeňského orchestru v Mariánských Lázních a o dva roky později ve Františkových Lázních. V roce 1960 začal působit na hudební škole v Trhových Svinech. Je známý svou činností skladatelskou, převážně populárního rázu.

 

Literatura:

Československý hudební slovník osob a institucí. 2. svazek, M-Ž. Praha : Stát. hudeb. vyd., 1965.

 

 

Alois Karel Hevera

učitel

140. výročí narození

 

* 07.11.1878 - Hvožďany
+ 05.10.1939 - Písek

Vyučoval na základních školách, mj. i v Písku. Psal knihy pro děti a povídky pro mládež a básně, jejichž častým námětem je Třemšínsko. Uveřejňoval je v březnickém tisku.

 

Literatura:

-vpch-.Spisovatel Alois K. Hevera. Výběr z prací členů Hist. klubu při Jihočes. muzeu, roč. 15, 1978, č. 1, s. 58.

Siblík, Josef. Blatensko a Březnicko. Blatná: J. Siblík, 1915.

 

 

 

Karel Cumpfe,

středoškolský profesor

165. výročí narození

 

* 14.11.1853 - Sobotka
+ 25.02.1931 - Písek

Pocházel z měšťanské rodiny, jeho otec byl obuvníkem. Karel Cumpfe navštěvoval nejprve obecnou školu v Sobotce, ve 12 letech odešel do Liberce "na handl", aby se zdokonalil v němčině a mohl jít na studie. Navštěvoval libereckou hlavní školu. Od r. 1866 studoval na gymnáziu v Jičíně /maturoval 1874/, pak klasickou filologii na univerzitě v Praze. Za studentských let navštívil se svým spolužákem J. Lukešem Písecko. Vyučovat začal r. 1878 na akademickém gymnáziu v Praze, 1879 - 1881 učil na reálném gymnáziu v Novém Bydžově. R. 1881 byl promován na doktora filozofie. Téhož roku se stal profesorem na státním gymnáziu na Novém Městě pražském /Jindřišská, pak Truhlářská ul. /R. 1891 se stal dopisujícím členem České Akademie /věd/. R. 1895 byl ustanoven zástupcem okresního školního inspektora pro české školy okresu Pražského. Z tohoto důvodu měl od května 1895 do konce školního roku 1895/96 dovolenou. Práce ho netěšila - následujícího roku se vrátil k vyučování. 16. 6. 1898 byl jmenován ředitelem gymnázia v Písku, nového úřadu se ujal 28. 7. 1898. Zasloužil se o důkladnou opravu budovy gymnázia, zavedení vodovodu, elektrického osvětlení, úpravu zahrady, měl podíl na založení dobročinného fondu k podporování chudých nadaných žáků. Byl štědrým příznivcem gymnasijní knihovny. Po jeho smrti darovala jeho dcera gymnáziu celou vědeckou knihovnu svého otce, která obsahovala přes 200 knih. S manželkou Johankou /+1925, roz. , Schubertová, pocházela ze zámožné pražské rodiny c. k. hlavního berního, / a dcerou Emilkou velmi rád cestoval. R. 1908 mu byl udělen čestný titul vládního rady. Na odpočinek odešel r. 1911, při této příležitosti byl vyznamenán řádem železné koruny III. třídy. Pohřben byl na svatotrojickém hřbitově v Písku. Zabýval se antickou literaturou, své studie uveřejňoval ve výročních zprávách gymnázií a v Listech filologických. Byl mezi přispěvovateli Ottova slovníku naučného - pod značkou Cfe.

Pro školní účely vydal Homérovu Illiadu a vybrané básně Q. Horatia Flacca, obě knihy opatřil úvodem se životopisem a rozborem díla. Psal také literaturu pedagogickou - o výchově a vzdělávání v antice i o současných problémech, např. o spolupráci rodiny a školy. V článcích ve Světozoru, Květech, Zlaté Praze aj. seznamoval širokou čtenářskou veřejnost s antickou kulturou. Stejné téma mají i jeho dvě knihy: Kulturní obrázky ze starého Říma, Kulturní obrázky ze starého Řecka.

 

Literatura:

Sedláček, August: Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. 3.díl. Písek, Obec písec. 1913. S. 236.

Fleischmann, Branislav: PhDr. Karel Cumpfe, bývalý ředitel píseckého gymnasia. Otavan, roč.13, č. 11-12, 5.12.1931. S. 160-163

Stopadesát let píseckého gymnasia. Písek, Podpůr. fond st. gymnasia v Písku, 1928. S. 46-50 Stosedmdesát let píseckého gymnasia. Písek, St. reál. gymnasium v Písku 1948. S.34 Fleischmann, B.: Ph.Dr. Karel Cumpfe. In: Výroční zpráva st. gymnasia v Písku. 1930/31. Písek, St. gymn. v Písku 1931. S. 3-14

Ludvíkovský, Jaroslav: Ph.Dr. Karel Cumpfe. Otavan, roč. 7, č. 10-12. 7. 12. 1923. S. 165-166

Biografický slovník českých zemí. [IX. sešit]: C. Praha: Libri, 2008. xvii s., s. 474-475. ISBN 978-80-7277-366-4.

 

Jiří Kayser

malíř

100. výročí narození

 

* 16.11.1918 - Písek
+ 02.03.2016 - Cambridge (Ontario)

 

Jiří Kayser se narodil 16. 11. 1918 v Písku. Od dětství se věnoval kreslení a malování. Po maturitě studoval na České technice profesuru kreslení a po uzavření vysokých škol pokračoval ve studiu u profesora Josefa Nováka na Umprum, kterou absolvoval v roce 1946. Soukromé výtvarné konzultace absolvoval u malíře a restaurátora Ladislava Bradáče. Věnoval se podobizně, krajině a zátiší. Velkou inspirací mu byla hudba, často maloval výjimečné osobnosti muzikantského světa. Vystavoval od roku 1949 v Praze, Teplicích, Ústí nad Labem, Litoměřicích či zahraničních centrech. Po roce 1968 Jiří Kayser emigroval. Nejdříve do Vídně, potom do Quebecu v Kanadě, kde se se svojí manželkou usadil natrvalo. Vyučoval tam na Akademii des Beaux Arts. Současně vedl malířské kurzy ve Spojených státech v Champlainu. V roce 1997 začal pracovat pro mezinárodní leteckou společnost IATA a jeho obrazy se uplatnily v konferenčních síních i úřadovnách společnosti v nejrůznějších světových metropolích. Pro zmíněnou leteckou společnost pracoval do roku 1989. Kaysrova díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v ČR, Rakousku, Jugoslávii, na Novém Zélandu, Mexiku, USA, Německu, Kanadě, Africe. Po dlouhých letech se Jiří Kayser představil ve skupinové výstavě "Šedá cihla - Exil" uspořádané v Klatovech v roce 1994.

 

Literatura:

Mašíková-Konštantová, Irena: Velkou inspirací malíře Jiřího Kaysera byla především všudypřítomná hudba. Listy Písecka, roč. 7, 1998, č. 266, s. 14

Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. 2. díl. Ostrava, Chagal 1993.

Kováčová, Lucia: Čechokanaďan Jiří Kayser si spojil malbu se světem tónů. Listy Písecka, roč.9, 2000, č.256, s.17.

Mašíková-Konštantová, Irena. Jiří Kayser, umělec osobitého stylu, oslaví v Kanadě 80. narozeniny. Písecké postřehy, 1998, roč. 7, č. 45, s. 6.

Velková, Radka. V tvorbě píseckého rodáka se prolíná výtvarné umění s hudbou. Písecké postřehy, 2000, roč. 9, č. 45, s. 13.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000. 5. [díl], Ka - Kom. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2000. ISBN 80-86171-05-1.

Mašíková-Konštantová, Irena.  Odešel malíř a grafik, písecký rodák, Jiří Kayser. Písecké postřehy, 2016, roč. 25, č. 10, s. 8.

http://www.georgekayser.com/

 

 

 

 

Cyril Antonín Straka

kněz

150. výročí narození

 

* 19.11.1868 - Milevsko
+ 17.09.1927 - Praha

Narodil se v bývalém hostinci v Milevsku. Zde se naučil mnoho českých lidových písní. S rodiči navštěvoval starobylý premonstrátský klášter a od mládí se zajímal o jeho dějiny. Po maturitě chtěl studovat historii, ale na přání rodičů byl přijat za člena Strahovské kanonie a studoval bohosloví. Po vysvěcení nastoupil jako kaplan v Radonicích nad Ohří. Začal se opět věnovat historii a zde vznikla jeho Pamětní kniha Radonická. Od roku 1906 do roku 1917 působil v klášteře na Strahově jako knihovník. Celou knihovnu zmodernizoval a zreorganizoval, takže se stala jednou z nejlépe vedených ve své době - a je dodnes. Věnoval se studiu a bádání, vydával staré rukopisy, pořádal výstavy knih a knižních vazeb. Psal studie a články do našich předních časopisů - Zvon, Sborník historického kroužku, Vlast, Časopis katolického duchovenstva, Památky archeologické, Otavan. Nejčastějším námětem jeho studií a knih byly Strahov a jeho knihovna, klášter v Milevsku, dějiny knihtisku, architektura, malířské a hudební umění. Vydal řadu spisů: Přenesení svatého Norberta, Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Spis o nových zemích, Svatojánské proudy a zplavnění horní Vltavy. Zemřel v Praze 17. 9. 1927, pohřben byl na řádovém premonstrátském hřbitově v Nebušicích u Prahy. Na jeho rodném domě v Milevsku byla 5. 7. 1931 Odhalena pamětní deska, kterou vytvořil akademický sochař Břetislav Benda (rodák z Líšnice u Milevska).

 

Literatura:

Kytka, Josef: Milevsko a jeho kraj. Milevsko, Klub čs. turistů 1940.

Zíbrt, Čeněk: Památce bibliotekáře Strahovského Cyrila Straky. Otavan, r. 11, č. 3, s. 33-35.  Pravda, Rudolf: Milevský rodák vylepšil strahovskou knihovnu. Listy Písecka, r. 7, č. 291, 12. 12. 1998, s. 12.

Masarykův slovník naučný. Díl 6. Praha, Čs. kompas 1932.  Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky. Praha, Novina 1940.

Paukner, F. S.: Památce P. Cyrila Ant. Straky. Otavan, r. 14, č. 2-3, 1993.

Pravda, Rudolf. Knihovník Strahovského kláštera a historiograf. Listy Písecka, 1997, roč. 6, č. 220, s. 16.

Pravda, Rudolf. Slavný milevský rodák P. Cyril Straka a strahovská knihovna. Listy Písecka, 2003, roč. 12, č. 272, s. 19.

Pravda, Rudolf. Cyril Straka pečoval o knihovnu na Strahově. Písecký deník, 2008, roč. 16, č. 277, s. 8.

Aktualizováno Pátek, 02 Listopad 2018 12:49