A+ / A- / RSS

Vyberte jazyk:
TOPlist

 
Kultura v Písku:
Duben 2018

Jiří STEINER / Petr MANO obrazy - výstava

Prácheňské muzeum v Písku
od  5. 4. do 29. 4. 2018

měsíční přehled


Regionální výročí:
Duben 2018

Josef Nápravník

středoškolský profesor

125. výročí narození

Celý článek...

Home Služby
Služby

Městská knihovna Písek poskytuje knihovnické a informační služby uživatelům knihovny v rozsahu přiměřeném jejímu poslání,  umožňuje využívat knihovní fond a elektronické katalogy svého knižního fondu. Má vybudován systém samostatných půjčoven a specializované studovny s příručními knihovnami a příručními fondy.

 

Po obsahové stránce se služby podílejí na doplňování knihovních fondů.

 

Městská knihovna nabízí svým uživatelům následující služby – výpůjční služby (půjčování knih, časopisů, kompaktních disků a magnetofonových kazet, hudebnin, zamluvenková služba, MVS), čítárenské služby (denní tisk, populární, módní a odborné časopisy, kopírování, přístup na internet) a služby studovny (příruční knihovna – encyklopedie, slovníky, naučná literatura, regionální literatura, tištěná Sbírka zákonů od roku 1945, přístup na internet). Nově byla zavedena i donášková služba.