Řád pro práci s Internetem v dětském oddělení Tisk

Služby Internetu může v dětském oddělení využívat každý čtenář dětského oddělení Městské knihovny Písek  s platným čtenářským průkazem /růžový/ a po předložení písemného souhlasu rodičů.

 

 

  • Je nutné ovládat základní principy práce s počítačem.
  • Práce u PC je limitována dobou 30 minut. Nečeká-li na místo další zájemce, je možné po dohodě s knihovnicí dobu prodloužit.
  • U počítače mohou pracovat maximálně 2 čtenáři.
  • Čtenáři musí dbát pokynů knihovnic Měk Písek.
  • Používat se smí jen předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na harddisk počítače jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení, restartovat počítač.
  • Není dovoleno využívat e-mail knihovny a provozovat počítačové hry. Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím přístupných poštovních služeb (webmail).
  • Čtenáři nesmí navštěvovat stránky s erotikou a pornografií.
  • V případě porušení provozního řádu může být čtenář z dalšího využívání služeb vyloučen.

Pravidla používání internetu - plakát

Aktualizováno Úterý, 14 Leden 2014 08:28