Prezentace nové knihy Zdeňka Janíka Tisk

besedy

Zveme na prezentaci nové knihy Zdeňka Janíka.  Má název „Zásloví a podsloví“ a obsahuje aforismy, haiku, mikrobajky, fejetony a aktualizovaná přísloví.

Beseda proběhne 8. června 2010 v 16 hodin v klubovně MěK Písek.

Básník a publicista Zdeněk Janík se narodil 7. října 1923 v Brně. Zde žil do roku 1927. Od roku 1935 žil  v Písku, od vysokoškolských studií žije v Praze. 

Studoval klasické gymnázium a roku 1942 maturoval. V letech 1942-1945 byl totálně nasazen.
Od roku 1945 studoval na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze angličtinu a češtinu. V roce 1949 začal učit na pražských gymnáziích (Drtinově, libeňském), nějaký čas působil na základní škole, učňovské škole a střední škole pro pracující. 
V roce 1963 začal pracovat v redakci Učitelských novin. Když byl v roce 1968 vyslán na pedagogickou konferenci do Anglie, vyjádřil tam osobně a po návratu do vlasti i na stránkách Učitelských novin nekompromisně svá stanoviska. Přineslo mu to několikerou změnu zaměstnání a zákaz vydávání jeho děl.

Během let 1969 – 1982 publikoval pod pseudonymem Tomáš Šobr (první písecký starosta).Pod tímto jménem dostal první cenu v literární soutěži. Teprve od roku 1989 opět mohl publikovat.

V roce 1991 mu vyšla kniha veršů pro děti "Slovohrátky", za další dva roky sbírka mikrofejetonů "Stalo se . . . ". Spolupracoval na knížce pro děti o sportu a sportovcích pod názvem "Skoky, pády, modřiny - branky, body, vteřiny", na slovenském sborníku "Poézia na pomedzí" a polském "Poezja bez granic". Napsal mikroeseje "Hladce a obrace", básnické sbírky "Vracím se k tobě s chlapeckou holí", "Volání na časy" a " Kaleidoskop".

S jeho publicistickými příspěvky se mohou čtenáři setkat mj. na stránkách Literárních novin, Alternativy, Dokořán, Učitelských novin a dalších periodik.

 

Zdeněk Janík ve fondu MěK Písek

Zdeněk Janík - Wikipedie

Aktualizováno Pátek, 28 Květen 2010 22:03