Seznámení s počítačem pro začátečníky Tisk

(internet, e-mail, textový editor Word)

Cílová skupina: široká veřejnost (nejen čtenáři knihovny), zejména senioři

Místo a čas konání: studovna odborné literatury Městské knihovny Písek v dopoledních hodinách ( mezi 9 – 12 hod.), po předchozím objednání (telefonicky na č. 382 201 820 nebo osobně ve studovně). 

Doba trvání: cca 1 hodina, v případě zájmu je možnost se objednat na další termín – další proškolení a praktická cvičení

Cíl: seznámit se s možnostmi INTERNETU a naučit se základům vyhledávání informací pomocí nejznámějších vyhledávačů i na některých praktických  webových stránkách (např. jízdní řád, stránky města Písku, úřad práce, státní správa, encyklopedie, knihovny atd.), stejně jako na stránkách podle vlastních zájmů. Pomoc při založení emailové adresy a práci s elektronickou poštou. Základní práce s textovým editorem Microsoft Word. 

Výhody: individuální přístup, který pomůže zájemcům zbavit se ostychu před prací s počítačem, který většinou komplikuje školení ve skupinách. Jednotlivé základní kroky realizují zájemci sami, protože tím se nejvíce naučí.