Blog

Týden Knihoven
5. 10. – 11. 10. 2020
Pozvánka knihovny

Týden knihoven

5.10. – 11.10. 2020

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

pořádá již 24. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven.