Blog

Veřejné Slyšení Písek
3. 11. 2022, 16:00
Aktuální info

Veřejné slyšení za přítomnosti představitelů Probační a mediační služby, města Písek, zástupců Okresního soudu ČB, Vazební věznice ČB, Policie ČR, Městské policie Písek, Okresního státního zastupitelství v Písku, Okresního soudu v Písku, Úřadu práce v Písku, zástupců neziskových organizací a dalších hostů.

přednáškový sál