BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

ROK 2022 V KNIHOVNÁCH VE ZNAMENÍ UDRŽITELNOSTI

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje třináctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách opět “udržitelnost”.

Naše knihovna pro vás připravila:

  1. 3. od 17:00

Semínkovna RESTART: sázej, sklízej, sdílej. Přijďte se dozvědět, jak funguje semínkovna, a přineste semínka, která můžete vyměnit za jiná. Připravte se s námi na jaro. / řemeslná dílna 

  1. 3. od 18:00

Promítej i ty! Dokument Čas lesů nás přivádí do francouzských lesů. Jejich ploch přibývá, diverzita však klesá. Jaké jsou cesty k životaschopnému lesu? Po zhlédnutí filmu následuje beseda s Monikou Duškovou a jejími hosty Ing. Evou Zelenkovou (oddělení vod a mokřadů) a Ing. Miroslavem Černým (oddělení krajinné ekologie) z Národního parku Šumava. / sál  

  1. 3. od 17:00

Co se děje v lese: pořad přednášek České lesnické společnosti a Lesnické školy v Písku. S tématem Jeleni na Šumavě vystoupí Ing. Marek Drha z Národního parku Šumava. / sál