BŘEZEN V KNIHOVNĚ

VÝSTAVY

Jiří Škoch: Retrospektiva / foyer

Petr Hůla: Pod hladinou / přízemí

Claudie KAO Jírovcová: Svět zvířat / dětské oddělení

Pavel Kolařík: Souhrn / druhé patro

Kateřina Švingerová: Bublinková fólie / druhé patro

 

PROGRAM

1. 3. od 16:00

Vernisáž výstavy obrazů Claudie KAO Jírovcové s názvem Svět zvířat. / dětské oddělení

2. a 16. 3. od 19:00

Nebe nad knihovnou

Veřejné pozorování noční oblohy s hvězdářem a astrofotografem Václavem Kubešem. Rezervace na www.knih-pi.cz / astronomická pozorovatelna

4. 3. od 17:00

Pavel Kolařík: Souhrn

Vernisáž výstavy obrazů píseckého výtvarníka Pavla Kolaříka. Hudební doprovod zajistí písničkář Jiří Smrž. / druhé patro

5. 3. od 18:00

Promítej i ty!

Projekce dokumentu Dům z třísek (Dánsko, Švédsko, Ukrajina, 2022). Válka na východě Ukrajiny rozdělila rodiny a probudila v řadě lidí jejich stinné stránky i závislosti. Děti, o které se vlastní rodiče v této situaci nedokážou či nechtějí postarat, teď v ústavu nedaleko bojové linie čekají na rozhodnutí o svém dalším osudu. Po promítání následuje debata s Kateřinou Slabovou. / sál

7. 3. od 10:00

Všeználek

Veselé pásmo říkanek, básniček, písniček a tvořivého hraní. Prostor pro nejmenší a jejich rodiče. / rezervace na dětském oddělení

7. 3. od 16:30 a každý čtvrtek

Čteme dětem

Pravidelná dávka knižní zábavy pro holky a kluky od 6 do 8 let. Pohádky, povídky, bajky, komiksy i detektivky, každý si ve čtenářském klubíku něco najde. / dětské oddělení

8. 3. od 17:00

Semínkovny, permakultura a SWAP

Proč se v roce 2024 pustit do semenaření? Jak začít a kde najít ta správná semínka? Beseda s Klárou Hrdou, zakladatelkou občanské iniciativy Semínkovna. O permakultuře a jejích principech, trvalé udržitelnosti, soběstačnosti a rovnováze následně pohovoří František Langmajer. Během večera můžete v rámci swapu vyměnit přebytky svých sazenic, rostlin i semínek. / sál

11. 3. od 17:00

Jak pracovat s virtuální realitou ve vzdělávání?

Rádi byste ve výuce vyzkoušeli virtuální realitu? Přijďte na setkání Klubu píseckých pedagogů, kde možné způsoby využití VR ve vzdělávání představí Andrej Braguca z českobudějovické společnosti Virtual Lab. S Andrejem Novikem si můžete vyzkoušet vzdělávací program s virtuální realitou od organizace GulagXR, v němž žáci navštíví trosky sovětských gulagů a plní badatelské úkoly. Naváže diskuze nad možnostmi a limity VR ve výuce. / sál

12. 3. od 16:00

Plány města v roce 2024: beseda vedení města s občany. / sál

13. 3. od 17:00

Bránou jazyků s námi: Indonésie – rovníkový smaragd

Na cesty Jávou, Bali, Lombokem a Borneem, zeměmi vůní, úsměvů, koření, božstev, ceremonií a tradiční kultury, vás zvou Jaromír a Sovie Hladkých, kteří se s vámi podělí i o svůj osobní příběh. / sál

14. 3. od 17:00

Za mřížemi s vězeňským kaplanem

Beseda s vězeňským kaplanem Pavlem Zvolánkem, dalším hostem píseckého nemocničního kaplana Rostislava Homoly. Pavel Zvolánek působí jako vězeňský kaplan v nejstarší a nejpřísněji střežené věznici ve Valdicích. Zástupce hlavního kaplana Vězeňské služby ČR se věnuje doživotně odsouzeným, ale také dobrovolníkům, kteří navštěvují vězeňská zařízení. / sál

15. 3. od 17:00

Jak dodat dětem odvahu žít?

Optimistický pohled na život norského pedagoga a spisovatele Godiho Kellera. Přednáška bude tlumočena z angličtiny. / sál

20. 3. od 17:00

Šumava Litera: Školy a učitelé staré Šumavy

Přednáška šumavského průvodce a autora Josefa Pecky. / sál

21. 3. od 17:00

Čtenářský klub

Setkání čtenářů nad Krvavým románem Josefa Váchala. Nejznámější, takřka kultovní, Váchalovo dílo dokončené roku 1924 je poctou lidovému čtení 19. století – tzv. „krváku“. Brakový žánr, jehož charakteristickými rysy byla prostoduchá srozumitelnost, romantika a dobrodružný děj, dohání Váchal do extrému, čímž z díla činí humornou parodii. Moderuje Hana Manková. / jazyková učebna

22. 3. od 17:30

Svět v Písku

Svět v Písku zve všechny zájemce na panelovou diskuzi „O VÁS S VÁMI – Jak se daří začleňování cizinců v Písku”. Mezi účastníky debaty budou cizinci (držitelé dočasné ochrany a jiných pobytových oprávnění), zástupci města, místních škol, Charity Písek a Centra na podporu integrace cizinců. Jako zvláštní host vystoupí prof. Luděk Sykora, autor Analýzy struktury a rozmístění cizinců v Písku z roku 2022. / sál

22. 3. od 19:00

Noc s Andersenem

Celostátní projekt na podporu dětského čtenářství. Noční dobrodružství zažijeme s Hvězdným poslem ze stejnojmenné knihy od spisovatele, grafika a ilustrátora Petra Síse. / rezervace na dětském oddělení

23. 3. od 17:17

Písecká nokturna

Vítání jara: nejslavnější Vivaldiho barokní houslové koncerty s původními texty. Účinkují Virtuosi di Praga, Oldřich Vlček (housle), Eliška a Johana Klímovy (housle) a Otakar Brousek (recitace). / sál

26. 3. od 17:00

Tajemní Etruskové

Přednáška doc. PhDr. Martina Trefného, Ph.D., předního českého odborníka na archeologii doby železné v oblasti antického Středomoří, nám přiblíží život, umění a mýty jedné z nejzáhadnějších civilizací antického světa. / sál

27. 3. od 17:00

Dáme vědu: Z hospody na maraton

Ve spolupráci s projektem Science to Go vás tentokrát zveme na přednášku biochemika Aleše Dvořáka z 1. LF UK, autora stejnojmenné knihy. / sál