Městská knihovna roku 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil 3. 10. 2019 v Praze, v Zrcadlové kapli Klementina, vítěze desátého ročníku soutěže o nejlepší městskou knihovnu roku. Záštitu nad touto akcí převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou zřizovány městy s více než 5000 obyvateli. Městská knihovna Písek získala zvláštní ocenění a 1. místo v kategorii měst s 20 001 až 40 000 obyvateli, a to za vybudování vzdělávacího, kulturního a komunitního centra. Stala se absolutním vítězem soutěže Městská knihovna roku 2019. Kromě diplomů si z Národní knihovny ČR odvážel její ředitel Mgr. Roman Dub i věcné a finanční ceny. Komise zvláště ocenila, že po přestěhování do nově adaptované budovy, jejíž rekonstrukce je výjimečným architektonickým počinem, knihovna podstatně rozšířila své služby uživatelům a vybudovala Centrum vzdělávání. Zvláštní pozornost si zaslouží jeho zaměření na neformální vzdělávání zejména v oblasti polytechniky, ale i IT dovedností a jazykového vzdělávání, stejně jako to, že řemeslné aktivity korespondují s místní textilní tradicí.