Výstavy v knihovně

V červnu můžete v knihovně navštívit hned několik výtvarných výstav. Ve foyer se seznámíte s tvorbou Milana Starého, ilustrátora knih pro děti. Chodby druhého patra knihovny patří výtvarníkům z Prácheňské umělecké besedy a jejich přátelům ze zahraničí. Na 1. června připravujeme vernisáž výstavy fotografií s názvem Dalajlámovy děti. Na 20. června chystáme vernisáž výstavy obrazů z komiksu Svatá Barbora.