VÝSTAVY

Výstavy v říjnu

V říjnu můžete v knihovně navštívit hned několik výstav. Uznávaný grafik, karikaturista a ilustrátor Václav Johanus vystavuje soubor originálů a serigrafií ve foyer a na chodbě v přízemí od 13. 10.  Na chodbě u dětského oddělení v prvním patře je ke zhlédnutí výstava prací dětí z mateřských škol Písecka. Druhé patro patří až do poloviny měsíce barvám. Antonio Lopomo představuje své impresionistické obrazy a Martina Studená svá díla pod názvem Ve víru barev. Od 21. 10. je vystřídají dva jihočeští umělci. Daniel Becher s výstavou obrazů nazvanou Krása jižních Čech a Václav Majer, jehož výstava se jmenuje Krása v obraze.

 

Pro milovníky umění:

Václav Johanus

Procházky krajinou

Grafik, ilustrátor a karikaturista Václav Johanus (nar. 1947) působí na české výtvarné scéně od poloviny 60. let. Začínal v oblasti kresleného humoru, kdy na sebe upozornil originálním rukopisem – přísně geometrickou černou kresbou. Z té doby jej pamětníci znají například ze zadních stránek Mladého světa, z Dikobrazu, Stadiónu, Domova apod. Strohý rukopis postavený na grafickém základě a poetickou nadsázku přenesl od kresleného humoru postupně i do dalších výtvarných oblastí, jimž se věnuje – do grafik, ilustrací, typografie, temper i koláží. V grafice používá techniku serigrafie s pro něj typickým přesným soutiskem plných barev.

Nezastupitelné místo má tvorba zaměřená na dětské publikum, od ilustrací například pro Sluníčko nebo Ohníček přes leporela, pexesa, omalovánky, vystřihovánky nebo trojrozměrné objekty, po ilustrování knížek. Svými obrázky opatřil více než 40 knih pro děti a dospělé. Po celé tvůrčí období průběžně výtvarně spolupracoval s desítkami novin a časopisů, včetně odborně zaměřených, jako například Ekonom, Právní rádce, Hospodářské noviny a další. Pro Deníky Bohemia (původně Jihočeskou pravdu) kreslil více než 50 let.

Od roku 1965 Václav Johanus uspořádal přes 100 samostatných a účastnil se více než 220 společných výstav doma i v zahraničí (mj. Frankfurt, Tokio, Londýn, Rzeszów, Gabrovo, Marostika, Bělehrad, Havana, Curych, Berlín, Vídeň, Lorient, Šen-Čen a další). Zúčastňuje se přehlídek české ilustrace a mezinárodního Bienále užité grafiky a ilustrace Brno.

Z význačnějších akcí posledních let lze připomenout například dvě grafické: v roce 2017 byl přizván k účasti na reprezentativní výstavě Grafické techniky ve stoleté historii Hollaru, v Národním technickém muzeu v Praze. Představil zde grafickou techniku serigrafie, kterou používá od poloviny 70. let. O rok později prezentoval typografickou tvorbu na výstavě plakátů v jihočínském Šen-Čenu, kterou připravilo Sdružení Bienále Brno k 100. výročí Československa.

Dílo Václava Johanuse je zastoupeno v českých a zahraničních sbírkách. Za karikaturu, grafiku, hračky a plakáty získal ocenění. Je členem Sdružení Bienále Brno.

Poetika a kolorit jižních Čech jsou hlavním inspiračním zdrojem autora.

 

Procházky krajinou – soubor originálů a grafik vystavený v Městské knihovně Písek vznikal zejména v posledních třech letech. Výstava je určena dospělým návštěvníkům i dětskému publiku.