• celá knihovna je pokryta WIFI signálem,
  • k dispozici jsou i datové zásuvky,
  • potřebné údaje k připojení Vám sdělíme v knihovně,
  • k internetu se můžete připojit na svém zařízení na veřejných počítačích knihovny (hala služeb – 1NP)