VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ FRANTIŠKA BOŘÁNKA NALEZNETE OD 12. 5. 2021 VE DRUHÉM PATŘE.

Zimní Písek v nouzovém stavu

Nouzový stav, vyhlášený českou vládou od 27. února do 28. března, jsme prožívali každý z nás po svém. Někdo zpřísněná nařízení zvládal poměrně dobře, další o poznání hůře, a bylo docela jedno, jestli se jednalo o děti, střední generaci nebo seniory. 

Sedět doma za zavřenými dveřmi, občas si dojít nakoupit to nejnutnější, co člověk potřebuje k životu, neustále nasazovat roušku či respirátor, poté už dokonce bez možnosti navštívit své nejbližší a známé žijící v jiném okrese, také bez jakékoli kultury a sportu, bez plánování letní dovolené, protože nikdo nevěděl, zda budeme moci cestovat do zahraničí, a další nutná omezení, která souvisela s těžko zvladatelnou covidovou situací.

Stejný nebo podobný obrázek byl k vidění prakticky ve všech koutech naší republiky – vylidněné ulice, tu a tam pár lidí stojících v dostatečných rozestupech před lékárnou, u výdejních okének kaváren či restaurací, kde si mohli zakoupit teplé jídlo a tolik potřebnou kávu, jejíž spotřeba se každým dnem zvyšovala, neboť dokázala člověka nejen povzbudit, ale v některých případech doslova (psychicky) postavit na nohy. 

A právě v tomto období, jedno dopoledne, se mně podařilo zachytit fotoaparátem některá místa v našem královském městě Písku. A věřte, byl to pro mne zvláštní pocit, vidět v centru města prázdné ulice, zcela opuštěný Kamenný most, po kterém vždy někdo spěchá nebo si naopak volnou chůzí prohlíží zasmušilé sochy na mostě či sleduje vodní hladinu Otavy, tentokrát  čeřenou labutěmi a množstvím divokých kachen. Stejný obrázek se mi naskytl i na dalších místech – u Putimské brány, na Bakalářích, u kostela Narození Panny Marie, na Velkém či Alšově náměstí, v Palackého sadech i jinde. 

Proč tomu tak bylo, sám nevím. Možná tím, že se nikomu nechtělo moc vycházet do nevlídného počasí a brodit se čerstvě napadaným sněhem, nebo to byla jen shoda náhod? Prostě jsem pořídil několik fotografií, která tyto moje řádky jenom potvrzují.    

Autorem fotografií je František Bořánek, bývalý dlouholetý redaktor Píseckého deníku.