Přehled nabídky zájmového vzdělávání a tematických klubů pro děti a mládež

Mladý zálesák

Anotace: Klub zaměřený na aktivní poznávání přírody zábavnou interaktivní formou spojenou s pobytem venku. Pro zájemce od 10 – 14 let

Časová dotace: Každou lichou středu od 15:00 hod

Přihlášení: tel.: 382 201 813, e-.mail: centrum@knih-pi.cz

O.Klubovna

Anotace: Klub pro tvořivé a zvídavé děti se zájmem o literaturu, komiks, výtvarné umění, hudbu, film. Pro zájemce od (10 – 14 let)

Časová dotace: Každou středu od 13:00

Přihlášení: tel.: 382 201 813, e-.mail: centrum@knih-pi.cz