Název projektu: SPOLU NABÍDNEME VÍC – INSPIRACE PRO ŽIVOT

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008161

Hlavním cílem projektu je: Multioborové a odborné vzdělávání do škol a knihoven

Žadatel a příjemce dotace: Městská knihovna Písek, partneři s finanční účastí ZŠ Tomáše Šobra a ZŠ Cesta

Datum zahájení: 1.1. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31.12. 2021