Blog

Rebelská Střední
14. 5. 2019, 18:00
Promítání

Po promítání filmu následuje debata s Mgr. Tomášem Mandíkem, waldorfským učitelem a spoluzakladatelem waldorfské střední školy. Moderuje Kateřina Slabová. /multifunkční sál MěK Písek