Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská knihovna Písek zastoupená Mgr. Romanem Dubem vyhlašuje v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení

na obsazení pozice lektor/ka, knihovník/ice.

Druh práce:

Lektor/ka

Knihovník/ice

Místo výkonu práce: Městská knihovna Písek

Doba výkonu práce: doba určitá od 1. 8. 2022 do 31. 07. 2023 (s možností změny na dobu neurčitou)

Platové podmínky: platová třída 9 (19,7 – 28,9 tis Kč + příplatky)

Náplň práce:

příprava a realizace vzdělávacích programů/projektů a akcí pro děti i dospělé, jejich koordinace, organizace a administrace,

obsahová příprava a realizace lekcí knihovnicko bibliografické a informační gramotnosti,

podíl na propagaci programových aktivit knihovny, vedení statistik,

organizační zajištění akcí a programů spolupracujících a jiných subjektů,

individuální práce s uživateli, poskytování jednoduchých faktografických a bibliografických informací,

péče o knihovní fond, řazení dokumentů, správa a údržba skladových fondů,

komunikace (osobní, písemná, telefonická, elektronická) s uživateli.

Požadavky na přijetí:

minimálně středoškolské vzdělání (pedagogické vzdělání výhodou),

zkušenosti se vzdělávací činností nebo dramatickou výchovou,

dobrá znalost a ovládání programů Microsoft Office (včetně Office 365) a základních aplikací Google,

dobré organizační a komunikační dovednosti,

samostatnost a kreativita,

schopnost individuální i týmové práce.

Nabízíme:                                

kreativní a smysluplnou práci,

práci v novém prostředí rekonstruované městské knihovny,

možnost seberealizace a dalšího vzdělávání,

5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity.

Písemná přihláška bude obsahovat:

motivační dopis uchazeče,

strukturovaný životopis uchazeče s adresou, kontaktním telefonem a e-mailem,

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo další dokumenty (potvrzení pedagogické praxe apod.).

Adresa pracoviště:

Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 75, 397 01 Písek

Přihlášku v obálce označené “VŘ – lektor/ka” zasílejte na poštovní adresu uvedenou v kontaktu nebo osobně do podatelny (hala služeb) do 24. června 2022 do 17,00 hod.

Upozornění

Kandidáta na hledanou pozici bude vybírat komise, v případě, že doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván na ústní pohovor, který se uskuteční ve středu 28. června 2022 (čas bude upřesněn).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poskytnuté osobní údaje budou využity pouze pro potřeby výběrového řízení. Všechny zaslané dokumenty budou neúspěšným žadatelům vráceny nebo po dohodě skartovány. Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na www.knih-pi.cz pod odkazem Dokumenty.

Mgr. Roman Dub

Městská knihovna Písek