Služby

Městská knihovna Písek v rámci základních knihovnicko-informační služeb nabízí uživatelům výpůjční služby fondů z Oddělení půjčoven pro dospělé (beletrie, naučná literatura a studovna), z Oddělení půjčoven pro děti a také z Oddělení centrálního pultu (čítárna, veřejný internet). Z celého fondu poskytuje také referenční a rešeršní služby. Oddělení centrálního pultu zajišťuje meziknihovní výpůjční službu (MVS) a pro imobilní občany donáškovou službu (kontakt: tel: xxx yyy zzz. e-mail: pult@knih-pi.cz)

Informace o vzdělávacích a komunitních aktivitách jsou k dispozici pod odkazy komunita a vzdělávání.

 

Služby jednotlivých oddělení knihovny:

(telefonní čísla budou aktualizována po jejich přidělení)

Oddělení centrálního pultu (1NP)

Tel.: xxx yyy zzz, e-mail: pult@knih-pi.cz

 • výpůjční činnost, registrace a evidence čtenářů, výběr poplatků stanovených knihovním řádem a ceníkem,
 • zajišťuje všechny poskytované služby, které jsou spojeny s provozem haly služeb včetně půjčování novin a časopisů a veřejného internetu, reprografických služeb a pronájmu coworkingových míst,
 • kompletně zajišťuje agendu spojenou s meziknihovní výpůjční službou

 

Oddělení půjčoven pro dospělé
Beletrie (2NP)
Tel.: xxx yyy zzz; e-mail: beletrie@knih-pi.cz

 • půjčování knih, audiovizuálních dokumentů a hudebních nosičů, deskových her
 • pomoc při vyhledávání knihovních jednotek

Naučná literatura a studovna (3NP)
Tel.: xxx yyy zzz; e-mail: naucna@knih-pi.cz

 • půjčování naučné a odborné literatury
 • referenční a rešeršní služby
 • pomoc při vyhledávání dokumentů a při práci s on-line katalogem fondu knihovny

 

Oddělení půjčoven pro děti a mládež (2NP)
Tel.: xxx yyy zzz, e-mail: detske@knih-pi.cz

 • půjčování dětské literatury a periodik, dětských deskových her,
 • bezpečný herní a odpočinkový prostor pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj dětí,
 • chráněné on-line připojení,
 • inspirativní volnočasový prostor pro mládež – T-zóna