Prezenčně nebo absenčně půjčujeme

 • beletrii​
 • naučnou literaturu​
 • mapy a průvodce​
 • regionální literaturu​
 • dětskou literaturu​
 • komiksy​
 • leporela​
 • více než 2 500 e-knih​
 • notové zápisy​
 • hudbu a mluvené slovo na CD​
 • gramodesky​
 • filmy na DVD​
 • 140 titulů novin a časopisů​
 • společenské hry​
 • stavebnice, hračky​

Zpřístupňujeme specializované weby a databáze​

Zdarma poskytujeme

 • rezervaci knih
 • objednávku knih ​(objednávat lze pouze knihovní jednotky, které v danou dobu nejsou půjčeny, objednané knihovní jednotky budou do 5 pracovních dnů připravené k vyzvednutí v hale služeb (1NP, centrální pult). Objednávku lze učinit maximálně na tři knihovní jednotky)
 • zodpovídání dotazů a tvorbu rešerší ​
 • online katalogy​
 • veřejný internet ​
 • wi-fi připojení​
 • knihobudku (Palackého sady)​
 • výměnnou knihovničku ​

Pro osoby s omezením jsme připravili

 • donáškovou službu​, tel: 382 201 811
 • PC pro uživatele se specifickými potřebami​
 • čtecí lupy ​
 • indukční smyčku se sluchátky v přednáškovém sále​
 • bezbariérový přístup do všech prostor včetně WC ​

V knihovně dále najdete

 • pobytový relaxační dvůr s venkovní scénou​
 • Teen zónu​
 • kavárnu​
 • čítárnu​
 • klidové zóny​
 • studijní a pracovní místa​
 • přebalovací kout​
 • poslechový kout​
 • pobytovou terasu​
 • terasu při dětském oddělení​
 • multifunkční sál s audiovizuálním zařízením​
 • digitální, jazykovou a polytechnickou učebnu​
 • řemeslnou dílnu s výukovou kuchyňkou​
 • samoobslužné výpůjční zařízení​
 • uzavíratelné skříňky na knihy a tašky​
 • uzavíratelné skříňky na větší zavazadla​
 • automaty na pitnou vodu​
 • šicí a pletací stroje​
 • 3D tiskárnu​

V dětském oddělení

 • magnetickou a kreslící stěnu​
 • skluzavku​
 • akvária​
 • stavebnice a hračky​
 • vzdělávací kout​
 • stůl na psaní domácích úkolů
 • klidové zóny se sedacími prvky
 • elektronické piano
 • virtuální realitu

Informace o vzdělávacích a komunitních aktivitách jsou k dispozici pod odkazy Komunita a Vzdělávání. Informace o komerčních službách pod odkazem Nabízíme.