Ceník služeb – platnost od 1. 10. 2022

Registrační poplatky

Uživatelé 15 – 79 let

170 Kč/rok

Uživatelé 0 – 6 let

0 Kč/rok

Uživatelé 6 – 14 let

60 Kč/rok

Uživatelé od 80 let, ZTP, ZTP/P, dobrovolníci

0 Kč/rok

Osoby v hmotné nouzi (nutný doklad)

0 Kč/rok

Právnická osoba

250 Kč/rok

Poplatky za služby

Rezervace, objednávka

0 Kč/rok

Nevyzvednutí rezervace/objednávky do 10 otevíracích dnů

10 Kč/ 1 knihovní jednotka

Meziknihovní výpůjční služba (vnitrostátní) – 1 titul

70 Kč

MVS (mezistátní) – 1 titul

dle ceníku NK ČR

Rešerše – (písemná)

100 Kč/hod

Využití PC stanice k přístupu na internet

0 Kč

Náklady na upozornění, vyrozumění, upomínání a další výzvy čtenářům:

0 Kč-email, 2Kč-SMS

Sankce a náhrady

Výše smluvních pokut (všechny knihovní jednotky)

Upomínka č. 1 (po 30 dnech ode dne půjčení)

20 Kč

Upomínka č. 2 (po 40 dnech ode dne půjčení)

40 Kč

Upomínka č. 3 (po 50 dnech ode dne půjčení)

80 Kč

Upomínací dopis ředitele (po 80 dnech ode dne půjčení)

150 Kč

Předžalobní výzva

450 Kč

Smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní jednotky zprostředkované MVS

3 Kč za knihovní jednotky a každý započatý den

Poškození a ztráty

Ztráta nebo poškození knihovní jednotky (mimo periodického tisku)

cena + smluvní pokuta 100 Kč (popř. stejná knihovní jednotka)

Ztráta nebo poškození periodika

cena + 50 Kč (popř. jiný výtisk téhož titulu)

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

20 Kč

Poškození nebo ztráta obalu CD/DVD

10 Kč

Při zničení nebo ztrátě jednoho nebo více svazků z vícesvazkového díla je knihovna oprávněna žádat náhradu celého díla.

Reprografické a vazačské služby zde

Balení knih, učebnic a sešitů zde

Pronájmy, zapůjčení vybavení zde

Coworking zde