„Od počátku existence naší Země se jevy na naší obloze ani jednou neopakovaly, takže jde o vskutku nevyčerpatelné divadlo s neobyčejně nízkým vstupným: stačí vyjít do tmy a zaklonit hlavu.“

Jiří Grygar

Pozorování noční oblohy v pravidelných čtrnáctidenních intervalech probíhá od dubna do prosince.

Jednorázové přednášky a workshopy z oblasti astronomie a astrofotografie probíhají po celý rok. Sledujete dílčí plakáty.