Komunita

Městská knihovna Písek v rámci plnění koncepce rozvoje činnosti  klade důraz na zakotvení knihovny jako centra komunitního života Písku. Díky spolupráci s dalšími subjekty podporujeme aktivní zapojení členů komunity do veřejného života. Také si klademe cíl stát se příjemným, bezpečným a bezbariérovým místem setkávání, sdílení a inspirace pro všechny členy komunity.