Nabízíme

Knihovna nabízí mnoho různých služeb. Jedná se o komerční i neziskový pronájem prostorů a vybavení knihovny, o možnost sdílení pracovního prostoru, ale i o služby, které vycházejí z podnětů a potřeb našich uživatelů (např. balení školních sešitů, kopírování).