Knihovní řád

Knihovní řád platný od 1. října 2022

Knihovní řád Městské knihovny Písek je komplexní dokument, který upravuje vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli. Popisuje práva a povinnosti registrovaného uživatele vyplývající ze vzájemného právního vztahu stvrzeného podpisem přihlášky. Knihovní řád obsahuje také ustanovení týkající se všech návštěvníků knihovny a upravuje tak pravidla pro pobytové služby knihovny. Knihovní řád je v plném souladu s příslušnými legislativními normami zejména s „Knihovním zákonem“, novým Občanským zákoníkem a také nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Knihovní řád je zároveň koncipován tak, aby vyhovoval podmínkám činnosti Městské knihovny Písek v nově rekonstruovaných
prostorách s ohledem na postupné rozšiřování poskytovaných služeb.

Knihovní řád klade větší důraz na reflexi využití výpočetní techniky a nových technologií v rámci provozu knihovny i poskytovaných služeb, ochranu majetku knihovny s důrazem na ochranu knihovního fondu a vymahatelnost případných pohledávek. Součástí dokumentu je reklamační řád a také ustanovení týkající se ochrany osobních údajů.

Hlavní principy knihovního řádu:

 • Pojem “čtenář” je v celém knihovním řádu nahrazen slovem “uživatel”.
 • Registrovaným uživatelem knihovny je osoba, která vstoupila do smluvního vztahu s MěK Písek.
 • Veškeré služby poskytované přímo v knihovně (prezenční) jsou zdarma pro všechny uživatele knihovny.
 • Lhůta pro absenční výpůjčky je stanovena pro všechny knihovní jednotky na 30 dnů (včetně elektronických knih).
 • Maximální doba výpůjčky je 90 dnů, následně není možné knihu prodloužit.
 • Rok nevrácené výpůjčky budou vymáhány soudně.
 • Registrace dětí ve věku 0 – 6 let, držitelů průkazu ZTP, ZTP/P, dobrovolníků a osob ve věku 80 let a více – zdarma.
 • Registrace dětí ve věku 6 – 14 let – 60 Kč/rok
 • Registrace osoby ve věku 15 – 79 let – 170 Kč/ rok
 • Upomínka č. 1 (smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní jednotky po 30 dnech ode dne půjčení) – 20 Kč.
 • Upomínka č. 2 (smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní jednotky po 40 dnech ode dne půjčení) – 40 Kč.
 • Upomínka č. 3 (smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní jednotky po 50 dnech ode dne půjčení) – 80 Kč.
 • Rezervace a objednávky knih jsou zdarma.
 • Přístup k veřejnému internetu je zdarma.
 • Možnost využívat coworkingová místa je pro registrované uživatele zdarma.