Organizujeme pravidelné odborné semináře s kvalifikovanými lektory a institucemi pro odbornou veřejnost
nejen z řad pedagogů.

 

Proběhlo:
Termín: 25. 2. 2020 od 17:30

Konopí jinak – beseda s  Mgr. Janem Vítem – Trčkou
ze spolku Konopa
Anotace:
Konopí v souvislostech. Dozvíte se například, že Kolumbus mohl doplout do Ameriky jen díky konopí, že každý nosíme denně kousek konopí ve své kapse, ale také něco o pěstování, zpracování a produktech z této užitkové plodiny.
Co nečekejte: protidrogovou prevenci, propagaci konopí jako drogy.
Doporučeno pro:

–  úředníky zejm.  z  odborů životního prostřední, zemědělství  a ochrany přírody

– pracovníky nevládních organizací ekovýchovného, ochranářského a příbuzného

– pracovníky policie

– zemědělce a ekologicky smýšlející podnikatele v primární sféře

ÚDIF – Úžasné divadlo fyziky 
 
Termín: 24. 3. 2020, 8:00 – 16:00
 
Cílem interaktivního semináře je představit fyziku tak, aby se jí neobával ani ten největší odpůrce přírodních věd, motivovat pedagogy k zařazení fyzikálního hraní do programu MŠ a do výuky na
1. stupni ZŠ, představit možnosti, jak zajímavě pracovat se základními fyzikálními principy a jednoduchými jevy a jak je přiblížit dětem, které se s fyzikou ještě nesetkaly.

Obsah:

  • Pokus jako názorná, hravá a rozšiřující součást výuky i jako nástroj pro poznávání světa a jeho zákonitostí.
  • Představení jednoduchých a bezpečných fyzikálních pokusů, odbourání obav a bariér u pedagogů, kteří nemají předcházející zkušenosti s fyzikou.
  • Práce pedagogů ve skupinách – vyzkoušení si řady experimentů tzv. „na vlastní kůži“ (pokusy se budou zabývat např. otázkami Proč lodě plavou? Proč létá horkovzdušný balón? Jak vypadá var vody a jaké vlastnosti má pára? Jak velkou sílu má magnet? Jak se míchají barevná světla?). Jde o pokusy v praxi osvědčené, které dokáží děti zaujmout a baví je, zprostředkování prvního kladného setkání s fyzikou.
  • Občasné odlehčení demonstračními pokusy i divadelním ztvárněním některých experimentů v podání lektorů tak, jak je provádějí ve školách.
  • Diskuse nad možnými variantami provedení pokusů pro různé věkové kategorie a návazností k přírodním jevům kolem nás. Fyzikální hraní jako mezioborová záležitost.
  • Nabídka pokusů s jednoduchými cenově dostupnými (někdy nezvyklými) materiály, zdroje další inspirace. Každý účastník obdrží detailní návody na základní pokusy, které budou na semináři prezentovány a odnese si drobné fyzikální pomůcky, které může využít při práci s dětmi.