Pronájmy, vybavení

V souladu s platným knihovním řádem a podle ceníku MěK Písek nabízí možnost pronájmu svých prostor. Jedná se o multifunkční vzdělávací prostor, foyer, venkovní multifunkční prostor (včetně terasy, pódia a zázemí v knihovně). Využití prostor není omezeno provozní dobou knihovny. Pro akce je možno si zapůjčit technické vybavení (projektor, plátno, PC, flipchart). Na základě písemné objednávky knihovna zájemci o pronájem vystaví smlouvu o pronájmu nebytových prostor. Více informací o volných termínech a podmínkách pronájmu na tel.: 382 201 821 nebo na e-mailu: kostkova@knih-pi.cz

Ceník (ceny bez DPH, platnost od 1. 10. 2022)

Pronájmy prostor během provozní doby knihovny

Výměra v m2

Cena/hodina

Cena/den

Multifunkční vzdělávací prostor

142,75

1 100 Kč

6 600 Kč

Multifunkční vzdělávací prostor + foyer

214,25

1 800 Kč

10 800 Kč

Foyer

71,5

700 Kč

4 200 Kč

Venkovní multifunkční prostor

176,2

700 Kč

4 200 Kč

Venkovní multifunkční prostor se zázemím v knihovně

217,6

800 Kč

4 800 Kč

Pronájmy uvedených prostor mimo otevírací dobu

Plus 200 Kč za každou další hodinu po otevírací době

Pronájem prostor je možný pouze v případě, že nabízené prostory nebudou v daný čas využívány knihovnou. Objednávky prostor přijímá knihovna pouze písemně. Na základě objednávky vystavuje knihovna ke každému pronájmu smlouvu o podnájmu nebytových prostor.

Storno poplatky

7 a více kalendářních dnů předem

Bez poplatku

6 až 3 kalendářní dny předem

25% ceny

2 a méně kalendářních dnů předem

50% ceny

V den pronájmu

100% ceny

Zapůjčení vybavení

Projektor, plátno

200 Kč/akce

PC (notebook)

100 Kč/akce

Flipchart

70 Kč/akce

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena je stanovena za každou započatou hodinu. Pronájem jiných prostorů v knihovně dle individuální dohody.