Pronájmy, vybavení

V souladu s platným knihovním řádem a podle ceníku MěK Písek nabízí možnost pronájmu svých prostor. Jedná se o multifunkční vzdělávací prostor, foyer, venkovní multifunkční prostor (včetně terasy, pódia a zázemí v knihovně). Využití prostor není omezeno provozní dobou knihovny. Pro akce je možno si zapůjčit technické vybavení (projektor, plátno, PC, flipchart).

Na základě písemné objednávky knihovna zájemci o pronájem vystaví smlouvu o pronájmu nebytových prostor. Více informací o volných termínech a podmínkách pronájmu na tel.: 382 201 821, nebo na e-mailu: kostkova@knih-pi.cz

Ceník (ceny bez DPH, platnost od 1. 10. 2022)

Pronájmy prostor během provozní doby knihovny 

  výměra v m2  cena/hodina  cena/den 
Multifukční vzdělávací prostor (sál)  142,75  1 100 Kč  6 600 Kč 
Sál + foyer  214,25  1 800 Kč  10 800 Kč 
Foyer  71,5  700 Kč  4 200 Kč 
Venkovní multifunkční prostor   176,2  700 Kč  4 200 Kč 
Venkovní multifunkční prostor (zázemí v knihovně)  217,6  800 Kč  4 800 Kč 

Pronájmy prostor mimo provozní dobu: + 200 Kč za každou další hodinu po otevírací době 

 

Zapůjčení vybavení 

Projektor, plátno  200 Kč/akce 
PC (notebook)  100 Kč/akce 
Flipchart  70 Kč/akce 

 

Storno poplatky 

7 a více kalendářních dnů předem    bez poplatku 
6 až 3 kalendářní dny předem  25 % ceny 
2 a méně kalendářních dnů předem  50 % ceny 
V den pronájmu  100 % ceny 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena je stanovena za každou započatou hodinu. Pronájem jiných prostorů v knihovně dle individuální dohody. 

 

V případě zájmu kontaktujte: 

Oddělení ekonomicko – provozní: knihovna@knih-pi.cz, tel: 382 201 821, paní Kateřina Kostková.