Vzdělávání

Pestrou a obsáhlou nabídku vzdělávacích aktivit vytváří a realizuje Oddělení centra vzdělávání Městské knihovny Písek. Nabídka aktivit zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání je připravována pro všechny věkové kategorie se zvláštním zaměřením na podporované obory výzvy č. 57 Integrovaného operačního programu: digitální, jazykové, polytechnické vzdělávání a řemeslné obory.

Centrum vzdělávání také připravuje a nabízí vzdělávací lekce zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a občanského vzdělávání v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy a příslušnými Školními výukovými programy píseckých škol všech typů. V rámci neformálního vzdělávání pro školy nabízí lektorované workshopy a besedy doplňující školní výuku.