Projekty

Komunitně-dobrovolnické projekty

Dobrá pomoc – dobrovolnická klubová tvořivá setkávání zaměřená na výrobu drobných dárkových předmětů určených pro potřeby knihovny i dalších neziskových organizací.

Klub dobrého slova – komunitní dobrovolnický projekt určený pro zájemce o dobrovolnické čtení v pobytových sociálních zařízeních pro seniory. V rámci Klubu jsou naplánovaná pravidelná setkávání zaměřená na sdílení zkušeností a předávání informací o čtenářství a jeho přínosech pro uživatele se speciálními potřebami.

Kontakt: Mgr. Ivana Čabrádková, tel.: 775 686 303 , e-mail: cabradkova@knih-pi.cz

Kluby, setkávání

Klub Souvislosti – projekt připravovaný ve spolupráci s Fokus Písek v jehož rámci se realizují literárně-kulturní klubová setkávání klientů Fokus Písek, z.ú. v knihovně. Každé setkání se skládá z primárního přednáškového vstupu na konkrétní téma, který je dále rozvíjen v rámci řízené společné diskuze.

Klub cestovatelů – dlouholetý projekt zaměřený na aktivizaci a integraci klientů sociálně terapeutických zařízení, zahrnující edukační, kreativně-inspirační a sociální rovinu. Ve spolupráci s Horizontem Písek, z. ú., DATS Duha Písek, z. Ú., a Domov svatého Linharta Chelčice, z.ú.

Naděje v knihovně – projekt zaměřený na podporu a rozvoj předčtenářské gramotnosti realizovaný ve spolupráci s předškolním klubem Naděje Písek, z.ú.,. Projekt je jedním z dílčích aktivit, jejichž cílem je podpořit zdárnou sociální integraci a prevenci sociálního vyloučení.

Podpora regionální literatury

Čtení z Písku – Městská knihovna Písek ve spolupráci s Prácheňským muzeem připravila web věnovaný regionální literatuře Písecka a blízkého okolí a také dílům, které o daném místě pojednávají. V rámci projektu jsou postupně zpracovávány plány a odkazy Odkaz: www.ctenizpisku.cz