VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO VEŘEJNOST

… jsme více než knihovna


Spustili jsme registrace do nových kurzů.

Hlásit se můžete do naplnění kapacity jednotlivých kurzů.

  • KURZY PRO VEŘEJNOST 2023/2024

POLYTECHNICKÁ UČEBNA

Matika na přijímačky – přípravné lekce na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ. Lekce jsou otevřené pro nově příchozí studenty a účastnit lekcí se můžete libovolně dlouho. Prosíme rezervujte si vždy své místo. Sraz v digitální učebně (2. patro). PÁTKY 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00. Termín: 13. 10. 23 – 12. 4. 2024

JAZYKOVÁ UČEBNA

Let us start! Angličtina pro začátečníky. STŘEDY 8:00 – 9:00. Termín: 20. 9. 2023 – 31. 1. 2024 (již naplněno)

Voilà! Francouzština pro mírně pokročilé. PONDĚLKY 16:30 – 18:00. Termín: 18. 9. 2023 – 15. 1. 2024

Willkommen! Němčina pro věčné začátečníky. PÁTKY 16:30 – 18:00. Termín: 22. 9. 2023 – 26. 1. 2024 (již naplněno)

Dolce Vita! Italština pro mírně pokročilé. STŘEDY 16:30 – 18:00. Termín: 20. 9. 2023 – 31. 1. 2024 (již naplněno)

Mluvíme česky – multikulturní klub pro dospělé. ÚTERKY 16:00 – 17:00. Termín: 19. 9. 23 – 30. 1. 2024

DIGITÁLNÍ UČEBNA

Hablamos Español! Španělština pro věčné začátečníky. STŘEDY 16:30 – 18:00. Termín: 20. 9. 23 – 31. 1. 2024 (již naplněno)

Foto Klub – kurz digitální fotografie pro dospělé a mládež 14+. Doporučené vybavení: digitální fotoaparát (nejlépe zrcadlovka). PONDĚLKY 16:00 – 17:30, 10 lekcí. Termín: 18. 9. – 20. 11. 2023

PC a internet od začátku – základy práce na PC, práce s internetem a mobilními aplikacemi pro úplné začátečníky. PONDĚLKY 13:00 – 15:00, 6 lekcí. Termín: 18. 9. – 23. 10. 2023 (již naplněno)

Začínáme s počítačem – základy práce s PC od zapnutí až po zvládnutí základních pracovních programů. ÚTERKY 16:00 – 17:30, 10 lekcí. Termín: 19. 9. – 21. 11. 2023 (již naplněno)

Miniredakce – kurz pro mladé novináře 11+. Píšu, fotím, natáčím. STŘEDY 15:00 – 16:00. Termín: 20. 9. 2023 – 31. 1. 2024

ŘEMESLNÁ DÍLNA

Háčkování s Andělkou. ÚTERKY 17:00 – 19:00, 1 x za měsíc (již naplněno)

Malá Kreatifka – kreativní rukodělný ateliér pro děti. PÁTKY 14:30 – 15:30. Termín: 29. 9. 2023 – 26. 1. 2024

Kreatifka – kreativní rukodělný ateliér. PÁTKY 16:00 – 17:30. Termín: 29. 9. 2023 – 26. 1. 2024

Šicí ateliér pro mládež 10+ – navrhujeme střihy a učíme se šít na stroji. ČTVRTKY 15:00 – 16:00. Termín: 21. 9. 2023 – 25. 1. 2024

Šicí ateliér pro dospělé – šicí dílna pro dospělé. ČTVRTKY 16:00 – 18:00. Termín: 21. 9. – 25. 1. 2024 (již naplněno)

VÝCVIKOVÁ KUCHYŇKA

Hrnečku, vař! Kulinářský klub pro děti 8+. STŘEDY 14:30 – 15:30. Termín: 20. 9. – 31. 1. 2024. Příspěvek ve výši 30,- / lekce (platba za celé pololetí 540,- Kč) (již naplněno)

Hrnečku, vař! II. Kulinářský klub pro děti 8+. STŘEDY 16:00 – 17:00. Termín 20. 9. – 31. 1. 2024. Příspěvek ve výši 30,- / lekce (platba za celé pololetí 540,- Kč) (již naplněno)