Blog

KZ VI (1)
12. 6. 2019, 17:30
Beseda

Historik Jaroslav Pinkas představí projevy českého antisemitismu od případu Leopolda Hilsnera (1899), přes období druhé republiky (1938-1939) a proces s tzv. sionistickým spiknutím Rudolfa Slánského (1952) až po jeho současné podoby. Přednášku doplní dobovými prameny a filmovými ukázkami. Pokusí se osvětlit společenskou roli antisemitismu a jeho historické proměny. / přednáškový sál