Blog

WHALE KNIHOVNA A4 Page 001 (1)
10. 8. 2019, 16:00
Pozvánka knihovny

Besedy se zúčastní umělecký vedoucí divadla Pavel Štourač, pamětnice Hana Truncová, písecký historik a spisovatel Pavel Sekyrka a historik Michal Louč (ÚSTR).