Blog

Procházka Večerní Knihovnoui
11. 9. 2019, 18:00
Pozvánka knihovny

Exkurze s výkladem. Chcete se projít ztichlou knihovnou a v klidu zažít atmosféru světa knih v novém prostoru? Objevte s námi místa a výhledy, kterých jste si dosud nevšimli. Rezervace na tel. 604 228 599.