Blog

PROMITEJ Plakat Knihovna Pisek(4)
3. 3. 2020, 18:00
Promítání

Po projekci filmu následuje debata s Petrou a Josefem Cibochovými, majiteli malé rodinné farmy.