Blog

Pozvánka
3. 6. 2020, 15:30
Pozvánka knihovny

Přijměte pozvání na setkání k návrhové části
Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně města Písku

Termín: 3. 6. 2020 od 15:30

přednáškový sál

Pro účast na veřejném setkání je nutné se předem registrovat. K registraci prosím použijte formulář dostupný na: https://www.cdv.cz/verejne-projednani-navrhove-casti-planuudrzitelne-mobility-a-planu-udrzitelne-zelene-mesta-pisku/