Blog

VODA A KRAJINA
2. 9. 2020, 17:00
Pozvánka knihovny

Přednáška Ing. Kláry Salzmann, Ph.D. z Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT v Praze o potřebě vody, jejím nedostatku a možnostech, jak tento stav změnit. 

přednáškový sál