Blog

Svět V Písku červen 2022
3. 6. 2022, 17:00
Pozvánka knihovny

Promítání dokumentárního filmu Babylon v lavicích o integraci mladých přistěhovalců do francouzské společnosti. Následuje beseda se Zuzanou Papáčkovou, ředitelkou organizace META, o.p.s.

přednáškový sál