Blog

PROMÍTEJ I TY Čas Lesů
1. 3. 2022, 18:00
Promítání

Dokument Čas lesů nás přivádí do francouzských lesů. Jejich ploch přibývá, diverzita však klesá. Jaké jsou cesty k životaschopnému lesu? Po zhlédnutí filmu následuje beseda s Monikou Duškovou a jejími hosty Ing. Evou Zelenkovou (oddělení vod a mokřadů) a Ing. Miroslavem Černým (oddělení krajinné ekologie) z Národního parku Šumava.

přednáškový sál