Blog

Co Se Děje V Lese
23. 3. 2022, 17:00
Pozvánka knihovny

pořad přednášek České lesnické společnosti a Lesnické školy v Písku. S tématem Jeleni na Šumavě vystoupí Ing. Marek Drha z Národního parku Šumava.

přednáškový sál