Blog

Svět V Písku DUBEN 2022
1. 4. 2022, 17:30
Pozvánka knihovny

otevřené setkání cizinců a našinců, poznávání jiných kultur, sdílení zkušeností ze světa i z domova. Všichni jste zváni.

přednáškový sál