Blog

Astronomický Rok 2022
12. 4. 2022, 17:30
Pozvánka knihovny

Přednáška Richarda Kotrby z Hvězdárny Úpice o tom, co nás čeká na obloze od dubna 2022 do dubna 2023.

přednáškový sál