Blog

Teartr Rajdo Máj 2022
29. 4. 2022, 20:00
Pozvánka knihovny

Autorsky pojatý přednes slavného díla Karla Hynka Máchy od věnování až po dovětek. Text samotný zůstává v původním znění, hudebně je však rozehrán nejrůznějšími způsoby. Od klasického doprovodu na kytaru až po použití samplů, elektroniky a přírodních ruchů…

Vstupné 100 Kč

venkovní scéna