Blog

Jarní Rukodělný Jarmark
9. 4. 2022, 9:00:
Pozvánka knihovny

představení tvorby rukodělných řemeslníků, dílny pro děti i dospělé. Přivítejte jaro s námi!

pobytový dvůr/přednáškový sál/řemeslná dílna