Blog

Kameny Zmizelých Květen 2022
9. 5. 2022, 15:30
Pozvánka knihovny

Holokaust Romů a Sintů v paměti. Romistka Renata Berkyová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se ve své přednášce zaměří na opomíjenou kapitolu českých dějin, nacistickou perzekuci Romů a Sintů. Jak si tyto události připomínáme v regionálním kontextu (Mirovice, Lety a další)?

přednáškový sál