Blog

Dáme Vědu Květen
31. 5. 2022, 10:00
Vzdělávání

Přírodou inspirované stroje a roboty. Jak si představujeme robota budoucnosti? Jakou má formu? Z jakých je materiálů? Jak je zkonstruovaný a jak je vyrobený? Jak se pohybuje a jaké algoritmy jej řídí? Odpovědi nabídne ve své přednášce Ing. František Mach, Ph.D. z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

přednáškový sál