Blog

Je Možné Závislosti Vyléčit
25. 5. 2022, 17:00
Pozvánka knihovny

Prácheňský TAM-TAM vás zve na debatu s PaedDr. Martinou Richterovou Těmínovou, ředitelkou neziskové organizace Sananim, která poskytuje komplexní systém léčby pro závislé na návykových látkách a péče o jejich blízké.

přednáškový sál