Blog

Malujeme Pro Krásnější Svět
23. 5. 2022, 16:30
Vernisáž

Práce vznikly ve spolupráci MAP II Písecko a ZUŠ O. Ševčíka Písek. Pod vedením Mgr. Lenky Termannové
malovaly a tvořily děti ze ZŠ Mirovice, ZŠ Albrechtice nad Vltavou a ZŠ E. Beneše v Písku.
Vernisáž výstavy proběhne dne 23. 5. 2022 v 16:30 na dětském oddělení.