Blog

ZW Knihovna
8. 10. 2022, 9:30:
Pozvánka knihovny

Pásmo přednášek, besed a užitečných informací, jak podpořit lokální zemědělství a komunitní pěstování, jak vést bezodpadovou domácnost či bezobalově nakupovat. Bližší informace na www.vodaazelenvpisku.cz

přednáškový sál