Blog

Bránou Jazyků S Námi Francie
12. 10. 2022, 17:00
Vzdělávání

Francouzský jazyk, místopis, tradice. Poznejte kulturní zvyklosti této velké evropské země s rodilým mluvčím Alexandrem Genym, pedagogem píseckého gymnázia. Večer bude simultánně tlumočen.

přednáškový sál