Blog

Promítej I Ty Svébytná Půda
2. 5. 2023, 18:00
Promítání

Dokumentární film Svébytná půda z roku 2019 zachycuje život komunity v subarktické Kanadě. Její členové na vlastní kůži denně zažívají, jak těžké může být obstarat nejzákladnější zemědělské produkty. Přes veškerou náročnost a projevující se environmentální změny si však chtějí uchovat svou svobodu a styl života. Po promítání následuje debata o filmu s manželi Chroňákovými.

přednáškový sál